Projekty unijne

ue optima

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „OPTIMA” ADAM TOKAJUK, ARKADIUSZ TOKAJUK realizuje projekt POPW.01.04.00-20-0042/19 pt:

Wzrost potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem w firmie Optima

 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy.

Głównym efektem projektu będzie opracowanie strategii wzorniczej wraz z rekomendacjami do dalszych działań firmy, w postaci założeń oraz hipotez i wstępnych koncepcji rozwoju nowych produktów lub linii produktowych.

Wartość projektu: 58425,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 40375,00 PLN